Vill du också ersätta faxen?

HomeCare Portal är digital & integritetssäker kommunikation mellan vårdcentral och hemsjukvården

Så här fungerar HC Portal

Vårdcentralen uppmärksammar ett behov av hemsjukvård och registrerar uppdraget i HC Portal

Hemsjukvården ser uppdraget
 i MobilKLINIK och 
bekräftar mottagandet

Hemsjukvården utför uppdraget och  
dokumenterar eventuell kommentar. Vårdcentralen ser avvikelserna direkt i HC Portal.

Kontakta oss

så berättar vi mer

 

Faxen används fortfarande flitigt inom vården

Osäker dataöverföring enligt GDPR och PDL

P4 Blekinge säger att det år 2017 handlade om 63 kilometer faxpapper, ca 578 fax om dagen, bara i Blekinges landsting. Ineffektivt och en risk för patientsäkerheten anser vårdpersonal. Enligt Socialstyrelsen är det svårt att överföra uppgifter via fax på ett sätt som uppfyller föreskrifternas krav på säkerhet. Uppgifterna om patienten ska vara krypterade och åtkomsten till dokumenten måste föregås av stark autentisering. Med HC Portal uppfyller din organisation kraven som ställs på både kryptering och stark autentisering. 

 

HC Portal ersätter faxen

HC Portal uppfyller kraven i GDPR samt socialstyrelsens föreskrifter och tar hand om säker överföring av patientdata.

MINDRE
ADMINISTRATIV TID

HÖGRE
PATIENTSÄKERHET

BÄTTRE

ÖVERSIKT

FÄRRE
AVVIKELSER

DIREKTA

ÄNDRINGAR

UPPFYLLER

GDPR KRAVEN

Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för god
vård och omsorg.

Uppdragsbeställning

Vårdbehov

Patienten kontaktar vårdcentralen och ett behov av hemsjukvård uppmärksammas. Patienten behöver exempelvis hjälp med medicinering och provtagning och kan inte ta sig till vårdcentralen.

Ett behov uppmärksammas

Uppdrag

Vårdcentralens beslut om hemsjukvård registreras i HC Portal och en ny uppdragsbeställning skickas till hemsjukvårdens verksamhetsstöd MOBILKlinik. Hemsjukvården ser beställningen direkt och ändrar status till bekräftad. Vårdcentralen kan följa statusen för att säkerställa att beställningen är mottagen.

Ett uppdrag skickas iväg

Dokumentation

Hemsjukvården utför uppdraget och dokumenterar/kommenterar i HC Portal om till exempel patientens behov förändras. Kommentaren ses direkt av vårdcentralen i HC Portal. Allt samlas på ett ställe. 

Uppdraget utförs och dokumenteras

Avvikelser

Eventuella avvikelser kopplat till vårdbeställningen skickas mellan Vårdcentral och Hemsjukvården i HC Portal. 

Avvikelser hanteras

Please reload

 
 

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.
Kontakta oss gärna om du inte hittar det du söker. 

Våra Lösningar

Joliv AB grundades år 1999 och har i dagsläget lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård, psykiatri och elevhälsovård. Vårt systerbolag Qurelia arbetar med kvalitetsuppföljning och tillsyn. 

Läs gärna mer på respektive hemsida:

Primärvård/Basal Hemsjukvård:

Omsorg:

Avancerad Hemsjukvård:

Kvalitetsuppföljning/Tillsyn:

Elevhälsovård:

Vi har en viktig uppgift!

Det viktigaste i alla människors liv är hälsa.
Målet med vår verksamhet är att utveckla verktyg och metoder som hjälper individer och grupper att tillhandahålla god vård och omsorg.

Joliv AB Trefasgatan 4, 721 30 Västerås

021 470 89 00 | kundservice@joliv.se | www.joliv.se

Om Joliv

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård, psykiatri och skolhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

Mer från Oss

  • Facebook Social Icon
  • Linkedin Social Ikon
  • Instagram Social Ikon