Vill du också ersätta faxen?

HomeCare Portal är digital & integritetssäker kommunikation mellan vårdcentral och hemsjukvården

GDPR säkra din verksamhet!

Välkommen på Informationsträff

4 oktober (Obs! Ändrat datum), Convendum Stockholm

Så här fungerar HC Portal

Vårdcentralen uppmärksammar ett behov av hemsjukvård och registrerar uppdraget i HC Portal

Hemsjukvården ser uppdraget
 i MobilKLINIK och 
bekräftar mottagandet

Hemsjukvården utför uppdraget och  
dokumenterar eventuell kommentar. Vårdcentralen ser avvikelserna direkt i HC Portal.

Kontakta oss

så berättar vi mer

 

Faxen används fortfarande flitigt inom vården

Osäker dataöverföring enligt GDPR och PDL

P4 Blekinge säger att det år 2017 handlade om 63 kilometer faxpapper, ca 578 fax om dagen, bara i Blekinges landsting. Ineffektivt och en risk för patientsäkerheten anser vårdpersonal. Enligt Socialstyrelsen är det svårt att överföra uppgifter via fax på ett sätt som uppfyller föreskrifternas krav på säkerhet. Uppgifterna om patienten ska vara krypterade och åtkomsten till dokumenten måste föregås av stark autentisering. Med HC Portal uppfyller din organisation kraven som ställs på både kryptering och stark autentisering. 

 

HC Portal ersätter faxen

HC Portal uppfyller kraven i GDPR samt socialstyrelsens föreskrifter och tar hand om säker överföring av patientdata.

MINDRE
ADMINISTRATIV TID

HÖGRE
PATIENTSÄKERHET

BÄTTRE

ÖVERSIKT

FÄRRE
AVVIKELSER

DIREKTA

ÄNDRINGAR

UPPFYLLER

GDPR KRAVEN

GDPR säkra din verksamhet

Välkommen på informationsträff i Stockholm!

Effektivisera och GDPR säkra er verksamhet genom att avskaffa faxen. Den 25:e maj i år trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Syftet är att öka säkerheten och tryggheten vid hantering av personuppgifter. Trots den digitaliseringsprocess som pågår i Sverige så faxas fortfarande en stor del av beställningarna. HC portal stödjer hela processen runt beställningar, är behörighetsstyrt och har 2-faktorsinloggning. Eftersom hela processen är digitaliserad möjliggör det en spårbarhet som leder till minskade avvikelser och högre patientsäkerhet. 

 

Kom och träffa oss på Joliv för att få information om hur HC portal fungerar och hur ni kommer igång. 

Varmt Välkomna!

Katarina Pihl, VD Joliv

Torsdagen den

4 oktober
kl 15.00-17.00

Obs! Ändrat datum och tid

Convendum 

Vasagatan 16, Stockholm

 

Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för god
vård och omsorg.

Uppdragsbeställning

Vårdbehov

Patienten kontaktar vårdcentralen och ett behov av hemsjukvård uppmärksammas. Patienten behöver exempelvis hjälp med medicinering och provtagning och kan inte ta sig till vårdcentralen.

Ett behov uppmärksammas

Uppdrag

Vårdcentralens beslut om hemsjukvård registreras i HC Portal och en ny uppdragsbeställning skickas till hemsjukvårdens verksamhetsstöd MOBILKlinik. Hemsjukvården ser beställningen direkt och ändrar status till bekräftad. Vårdcentralen kan följa statusen för att säkerställa att beställningen är mottagen.

Ett uppdrag skickas iväg

Dokumentation

Hemsjukvården utför uppdraget och dokumenterar/kommenterar i HC Portal om till exempel patientens behov förändras. Kommentaren ses direkt av vårdcentralen i HC Portal. Allt samlas på ett ställe. 

Uppdraget utförs och dokumenteras

Avvikelser

Eventuella avvikelser kopplat till vårdbeställningen skickas mellan Vårdcentral och Hemsjukvården i HC Portal. 

Avvikelser hanteras

Please reload

 
 

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.
Kontakta oss gärna om du inte hittar det du söker. 

Kom igång


Hur kommer jag igång med HC Portal?
HC Portal är webbaserat så allt du behöver är en dator och en internetuppkoppling.
Vi hjälper dig med utbildning.

Hur får jag tillgång till HC Portal?
Kontakta oss för en kostnadsfri demonstration.

Vad kostar det?
Prisbilden variera i förhållande till antal listade patienter och betalas löpande månadsvis.
Intervallerna är:
Vårdcentral, upp till 7000 listade patienter
Vårdcentral, 7000-15 000 listade patienter
Vårdcentral, mer än 15 000 patienter

Kontakta oss gärna för mer information och offert.
Användning


Hur loggar jag in i HC Portal?
Du loggar in med ditt SITHS-kort (saknas kort kommer du till inloggning med användarnamn och lösenord)

Hur skapar jag en ny beställning?

En beställning skapas genom att fylla i beställningsformuläret i HC Portal.

Vi ger er gärna en kostnadsfri demonstration.

Vilken information innehåller en beställning?

Det ni behöver, vi har digitaliserat de faxmallar som används idag och utvecklar systemet kontinuerligt för att möta era behov


Hur vet jag om en beställning är mottagen?
I HC Portal kan du enkelt se om din beställning är mottagen, så fort beställningen är bekräftad syns det.


​Hur ändrar jag en lagd beställning?
Ändringen görs enkelt i HC Portal genom att uppdatera beställningen. Utövaren får ett meddelande om förändringen och bekräftar beställningen på nytt.


Hur kan hemsjukvårdsutövaren meddela behov av ändring till vårdcentralen?

Detta görs genom att öppna och ändra befintlig beställning i HC portal alternativt avslutas liggande beställning och ersätts av en ny.


Hur vet hemsjukvårdsutövaren om vårdcentralen har skickat en ny beställning?

Det syns i i verksamhetssystemet mobil KLINIK
Säkerhet


Är HC Portal säkert att använda?
Vi uppfyller alla krav som ställs enligt svensk lagstiftning.
Varför används inte NPÖ istället för HC Portal?


HC Portal är ett processorienterat kommunikationsverktyg för att rapportera patientuppdrag
mellan vårdgivare (vårdcentral-hemsjukvård) den funktionen finns ej i NPÖ. Det innebär att man hanterar uppdraget direkt i portalen, pausar besöket, rapporterar ändringar eller avslutar besök. HC Portal fungerar även som verktyg för avvikelser på gjorda beställningar där vårdcentralen får en överblick, dagligen, av uppkomna avvikelser vilket är viktigt för patientsäkerhet och för att kontinuerligt kunna anpassa vårdplanen utifrån patientens behov.
Hur är HC Portal Integration med mobilKlinik?


HC Portal är helintegrerat med hemsjukvårdens verksamhetsystem mobilKLINIK

Våra Lösningar

Joliv AB grundades år 1999 och har i dagsläget lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård, psykiatri och elevhälsovård. Vårt systerbolag Qurelia arbetar med kvalitetsuppföljning och tillsyn. 

Läs gärna mer på respektive hemsida:

Primärvård/Basal Hemsjukvård:

Omsorg:

Avancerad Hemsjukvård:

Kvalitetsuppföljning/Tillsyn:

Elevhälsovård:

Vi har en viktig uppgift!

Det viktigaste i alla människors liv är hälsa.
Målet med vår verksamhet är att utveckla verktyg och metoder som hjälper individer och grupper att tillhandahålla god vård och omsorg.

Om Joliv

Joliv utvecklar och stödjer användning av innovativa IT-stöd för bättre vård och omsorg. Företaget grundades 1999 och har idag lösningar för omsorg, hemsjukvård, primärvård, psykiatri och skolhälsovård. Vårt systerföretag Qurelia AB arbetar med kunskap och IT-stöd för kvalitetsuppföljning inom vård och omsorg.

Mer från Oss

Joliv AB Trefasgatan 4, 721 30 Västerås

021 470 89 00 | kundservice@joliv.se | www.joliv.se

  • Facebook Social Icon
  • Linkedin Social Ikon
  • Instagram Social Ikon